Nordic Material Supply A/S er specialiseret i fremstilling af kundedesignede produkter i god kvalitet og levering til tiden.

Vi er AAA rated af Bisnode og det er vore kunders sikkerhed for en stærk samarbejdspartner. Det er som forventet – Nordic Material Supply A/S har hovedsagligt en selvfinansieret drift og har herudover etableret et højt kapitalberedskab for at understøtter alle vore fortløbende produktioner til vore kunders tilfredshed.

Nordic Material Supply A/S har ansvaret for levering af aftalte produkter til tiden og i aftalt kvalitet. Er der afvigelse fra aftalt kvalitet, er det vores ansvar at rette fejlen og få korrekt kvalitet leveret til kunden og så hurtigt som muligt. Det er vore kunders sikkerhed for kvalitet som aftalt.

I vores arbejde, er vi bevidste om vore kunders behov og har en klar prioritering i arbejdet.

Prioritering:

  • Kvalitet
  • Leveringstid
  • Pris

Vores hovedfokus er gode kvalitetsprodukter og rettidig levering, som i vore øjne er fundamentet for et godt leverandørsamarbejde. Vores kunder kan have tillid til vores produkter og leverancer – vi sikrer god kvalitet og levering til tiden, så kundernes egne produktions- og leveringsplaner forløber som planlagt.

Nordic Material Supply A/S har en effektiv forsyningskæde – hele vejen fra den lokale produktion og til kundens varemodtagelse, hvilket sikrer tilfredsstillende indfrielse af kundernes behov, herunder høj kvalitet og produkter i henhold til specifikationer og krav. Vi påstræber, at have en fortsat tæt dialog med vore kunder, herunder en løbende opfølgning omkring centrale elementer i arbejdet. Gennem en tæt dialog, sikres effektiv forventningsafstemning med vore kunder og herved undgås fejl og misforståelser. Det er endvidere vores erfaring, at den tætte dialog underbygger en kontinuert forbedring af vort arbejde til gavn for kunderne.

Kundeordrer

Vi er en kundeordre producerende virksomhed, hvor udgangspunktet er vore kunders ordrer. Når I som kunde har afgivet ordren, er det efterfølgende vores opgave, at produktion og forsendelse forløber som planlagt, så I kan koncentrere Jer om egne produktioner og kunder.

På basis af modtagne ordrer, sikrer vi løbende opfølgning og tilbagemelding til kunderne. Vores opgave er, at gøre indkøbet og logistikkæden tidsbesparende enkel og effektiv for vore kunder – Når ordren er afgivet, er det vores ansvar at produktion, kvalitet og levering sker som aftalt, herunder opfølgning og tilbagemelding.

ISO9001:2008

Nordic Material Supply A/S har som hovedregel forarbejdningen underlagt produktioner med ISO9001:2008 kvalitetskontrol. Det er vigtigt at fastholde en kontinuert høj kvalitet og ensartet produktion, hvilket kræver et dokumenteret produktions- og kvalitetsforløb, så vi entydigt er i stand til at servicere vore kunder på samme høje niveau, igen og igen. Vore produktioner er kendetegnet ved stor erfaring og indgående kendskab til påkrævede produktionsteknologier. Dermed sikres god, ensartet kvalitet og etablerede kvalitetsrutiner.

Sprog og ansatte

Nordic Material Supply A/S bestræber sig på at have gode medarbejdere, som på lokalt plan kan håndterer enhver produktion til vore kunder. Vi har egne medarbejdere for at sikre kvalitet og levering til tiden. Produktion og kommunikation kræver nærhed til produktioner og indgående kendskab til lokale sprog. Vore medarbejdere er solidt forankret lokalt og med samme nationalitet som vore produktioner. Dermed sikres påkrævet indsigt, forståelse og god kommunikation med vore produktioner. Herunder fuld indsigt og forståelse for lokale kulturer, særlige forhold og krav til produktioner. Vor nærhed til lokale produktioner er endvidere forudsætningen for nem, hurtig og omkostningseffektiv produktionsopfølgning og kontrol – grundlaget for høj kvalitet og levering til tiden.

Underliggende systemer – Navision Dynamics

Nordic Material Supply A/S implementerede i 2009 nyt produktionssystem med henblik på mere effektiv og lettere håndtering af vore kunders produktionsordre og opfølgning herpå. Microsoft Navision Dynamics er grundlaget for vores logistik- og produktionshåndtering. Alle igangsatte produktionsordre, specifikationer og faste vareinformationer er fast forankret i det ny produktionssystem.

Leveringstid og betingelser

I den fortløbende produktion er der typisk 4-5 ugers leveringstid, afhængig af volumen og produkt. Vores produktionskapacitet er stor og vi håndterer forsyningskæden på professionel vis.

For etablerede kunder, er leveringsbetingelserne ab fabrik og netto 14 dage. Kreditmaksimum fastsættes på grundlag af kreditgodkendelse hos Atradius.

Kapitalberedskab og historie – AAA rating hos Bisnode

Nordic Material Supply A/S blev grundlagt i 2004 og har som kernekompetence metalbearbejdning i god kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Vi stiler konsekvent mod at opretholde en kosteffektiv organisation med fokus på en velfungerende lean administration og produktionshåndtering. Vi leverer jeres produkter i god kvalitet, til aftalt tid og til konkurrencedygtige priser. Vi er jeres totalleverandør af metal produkter.

Nordic Material Supply A/S har altid arbejdet for et stærkt kapitalberedskab med en god finansiel styrke til understøttelse af vores produktion og leverancer til vore kunder. Og vi er i dag en egenfinansieret virksomhed. For at understrege vores finansielle styrke, er vi af ratingselskabet “Bisnode” rated som en sund og stærk virksomhed med AAA rating, den bedste der fås.

Kvalitet

For mere information, henvises til tyndplade produkter, revolverstansning, laserskæring, cnc-bearbejdning, overfladebehandling, stål, rustfrit stål, aluminiumsprofiler, plasmaskæring, spåntagende bearbejdning, fræsning og drejning, kvalitetsstyring, downloades, links, strategi og vision, adresser og forsiden.