Øget kapacitet for tyndpladebuk og større fleksibilitet til håndtering af fortsat øget behov for tyndpladebearbejdning er imødekommet med vores nye bukkecenter fra Salvagnini.

For god illustration af produktionsprocessen, er I velkommen til at se nærmere på nedenstående 2 links:

Link: Salvagnini P2Xe bukkecenter

Link: Salvagnini P2Xe tekniske detaljer

Det ny bukkecenter fra Salvagnini giver øget kapacitet til bearbejdning af lakerede tyndpladeemner og er medvirkende til reduktion i lead time for igangsatte produktioner, hvorved gennemløbstiden af en produktion kan blive reduceret.

Har I behov for bearbejdning af lakerede tyndpladeemner i stål eller aluminium eller mere gængs tyndpladebearbejdning, så tag henvendelse til os for løsning heraf.

Nordic Material Supply A/S